Köszöntő

Köszöntő

Tisztelt Látogatóink!

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn”.
A kunszállási Gyöngyösi MátyásHelytörténeti Gyűjtemény bejárata felett a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István ezen üzenetét olvashatják az utódok.Nemes gondolat, hiszen múlt, jelen és jövő összekapcsolódik, egyik a másikból következik, egyenlő arányban kell mindhárommal foglalkoznunk.

A mai Kunszállás közelében, illetve területén létezett a Jakabszállás nevű kun szállás, okleveles említése először 1423-ból Kun-Jakabhorkán formában maradt fenn. A település központja, későbbi kőtemploma a mai Fülöpjakab és Jakabszállás községek között volt. Az itt letelepült kun őseinkről először 1342-ben történik konkrét okleveles említés Buthemer kapitány révén.

A három szomszédos ősi kun település, Kunszállás, Fülöpjakab és Jakabszállás történelme tehát szorosan kapcsolódik egymáshoz, az itt élőkben egyazon kun vér csörgedezik már évszázadok óta. Noha a történelem viharai nem kímélték az itt lakó falusi embereket sem – különösen a XX. század második felének politikai döntései és a község akkori vezetőiben kialakult valós vagy vélt érdeksérelmek okoztak károkat a települések kapcsolatában-, úgy gondoljuk, hogy 2015-ben végérvényesen le kellet zárni a múlt ezen fejezetét és a három településnek egymás segítésével, együttes erővel kell dolgoznia a közös fejlődésért. Ezt a célt szolgálja a „KunFülöpJakabSZállás-szimBIOzisban a hagyományokkal”- szlogen is.

Hogy továbblépjünk és fejlődjünk, elengedhetetlenül szükséges, hogy a szomszédok megismerjék egymás hagyományait, ezért a három település elhatározta, hogy hagyományteremtő célzattal 2015. május 30-án megrendezik a „Falvak Éjszakája – a (f)alvatlanság ellenszere”- rendezvényt, mely a közös történelmi és kulturális hagyományok és a települések mezőgazdasági (bio) termelőinek, vállalkozásainak, civil szervezeteinek bemutatkozására volt kiváló alkalom.

A célközönség elsősorban a három település lakossága- elsősorban a családok-, akik megismerhették egymás hagyományait, termelőit, kézműveseit, de természetesen a közeli és távoli falvakból és városokból is vártuk az érdeklődőket, hiszen a mottó is a vidéki élet szépségeire és azok fennmaradására helyezte a hangsúlyt, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy a városiak is megismerjék a falusi életmódot.

Ha továbbra is egyetért a fenti céljainkkal, kérjük, hogy családjával együtt 5. alkalommal is újra csatlakozzon a "Falvak Éjszakája"- programjaihoz 2019. május 17-étől, mi örömmel várjuk KunFülöpJakabSzálláson, hiszen e három településen "jó a közös ÉJI szellem"!

Tisztelettel:

Kovács Imre Szénási Zoltán Szabó György Róbert
Kunszállás Község polgármestere Fülöpjakab Község polgármestere Jakabszállás Község polgármestere